Tuesday, August 14, 2012

Bài Hát Vui - Vũng Tàu Đẹp Lắm

(Hát theo điệu Sài Gòn Đẹp Lắm ...)

Dừng chân Bến...Đá

Nghe mùi Cá...Khô "thơm" (!)
Rồi ra Bãi Trước
Nên bị...Ướt ... đôi chân :)
Phố xá thân thương, lá me vương.. : Ấy Quê Hương!
Vũng Tàu Đẹp Lắm! Vũng Tàu ơi! Vũng Tàu ơi !!!
Bình Minh Bãi Dứa
Nghe Biển nhắc tên Anh...
Hoàng Hôn Núi Lớn
Dâng Tình mến yêu Em
Nhớ nón che nghiêng, nhớ câu thẹn, mắt xoe tròn.
Vũng Tàu Đẹp quá, Vũng Tàu ơi, Vũng Tàu ơi!!!

La là là la là
La là là la là
Vũng Tàu đẹp quá: Chan hòa Tình Người phương xa!!!
La là là la là
La là là la là
Vũng Tàu đẹp quá, đẹp quá... Cùng vang tiếng Ca !!!
Đoàn Ghe Bãi Trước
Vang nhịp máy ra khơi
Bạch Dinh buông cánh
Hoa màu trắng tươi vui
Cháu Bé đang bơi bổng lon ton bắt con còng
Rồi hàng Mực Nướng mùi thiệt thơm...(Làm thèm ghê!)
Đây rồi Hàng Dương dài;
Kia Phật Đài cao vời!
Vũng Tàu đẹp quá! Nên Tình đọng tràn Tim Ta!!!
Đây Hòn Bà sóng vờn,
Kia ngọn Đèn sáng ngời
Vũng Tàu đẹp quá, đẹp quá... So I love You!!!


La là là la là
La là là la là
Vũng Tàu đẹp quá: Chan hòa Tình Người phương xa!!!
La là là la là
La là là la là
Vũng Tàu đẹp quá, đẹp quá...So I Love You!!!
( Tác giả - không biết.... ! )

No comments:

Post a Comment