Monday, August 13, 2012

Mong Hè Về

Mong Hè Về

Biết là nơi bạn chẳng tiếng ve

Cũng không hoa phượng, khác nắng hè

Nhưng lòng mãi thương về trường cũ

Nên hạ hằng năm vẫn hẹn vềMỗi khi hè đến tạm biệt nhau

Rồi năm học mới lại xôn xao

Ngày xưa ba tháng còn mòn mỏi

Bây giờ xa cách thật là lâuLòng vẫn thầm mong bạn trở về

Bao nhiêu vui khổ kể nhau nghe

Cùng nhau thăm lại thầy cô cũ

Cùng đến trường xưa tắm nắng hè....

Thành Chung.

No comments:

Post a Comment