Saturday, August 11, 2012

Vũng Tàu xưa
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

 

  

Chụp từ trên cao

Sân bay Vũng Tàu

Trạm RADA núi Lớn

Nơi mũi Nghinh Phong
 
 

 

 
  Sưu tầm

No comments:

Post a Comment