Thursday, October 11, 2012

Cựu học sinh ĐTH Vũng Tàu 1969 -1974


Gồm các bạn: Ho van Hai, Tran Rang, Ton Chan Quang, Thai Vinh Thanh, Nguyen thi Hong Tam, Nguyen Thi Thanh Tung, Nguyen Thi Thanh Thien, Nguyen Thi Nga. Người post: Tran Rang hoc sinh Dinh tien Hoang tu nam hoc 1969 den nam 1974. Lien he voi toi ( email: rangtran414@yahoo.com.vn, DT: 0913 925 927)

No comments:

Post a Comment