Thursday, May 9, 2013

Lịch Dùng Suốt Đời

 Lịch Dùng Suốt Đời


Đây là luận án tiến sĩ của anh Hồ Ngọc Đức, (ở Đức).
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/
Từ nay muốn biết ngày âm lịch để biết Tết , cúng giỗ .... không cần phải mua lịch ở các cửa hàng Á-châu nữa.
Một Quyển Lịch thông Minh mà bạn có thể dùng hoài suốt đời (Lifetime calendar)!

Lịch được soạn trên file excel, chỉ cần mở file excel kèm theo sẽ thấy ngay lịch năm 2010. Nếu muốn coi lịch các năm khác, chỉcần đánh vào góc trên bên trái 4 con số của năm đó, thay cho năm 2010 (ví dụ 2009 hoặc 2012), rồi bấm enter là có ngay lịch của năm mình chọn.


Nhớ save quyển lịch này vào PC hoặc laptop của bạn để có thể dùng hoài.Vào website dưới đây,bên góc tay phải nhấn chuột vào link:
- Tải chương trình về sử dụng .Ngoài ra, nếu bạn muốn xem Âm lịch Việt Nam đối chiếu với dương lịch, hãy xem âm lịch online trên website của anh Hồ Ngọc Đức sau đây:


http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/

No comments:

Post a Comment