Thursday, November 7, 2013

Lâm Thị Duyên - USA 2007

Gia đình Duyên, Vân Đănng và  Ngọc Nga tại NY 22/06/2007


Các con của Duyên và Đăng tại Rhode Island  nhà Đăng 20/06/2007

Các con của Duyên và Đăng tại Rhode Island  nhà Đăng 20/06/2007


GD Duyên và Nga chờ chuyến bay đến nhà Đăng 19/06/2007

Đăng và Nga tại nhà Đăng 24/06/3007

GD Duyên, Đăng và Nga tại Chinatown Boston 25/06/2007

GD Duyên, Tiết, Nga và anh chị của Tiết tại CoosBay

GD Duyên và anh chị của Tiết tại CoosBay

Con gái của  Duyên, vợ chồng Tiết, Nga và anh chị của Tiết tại CoosBay

Nga, Hiệp, Duyên và Tiết tại Roseburg Oregon 28/06/2007

Hiệp và Thảo (trưởng nữ của Duyên) tại CoosBay 30/06/2007

No comments:

Post a Comment